070 800 8281

Loonkostenvoordeel

Premiekorting maakt per 2018 plaats voor loonkostenvoordeel

Werkgevers krijgen per 1 januari 2018 geen premiekorting meer voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer, maar een loonkostenvoordeel (LKV). Dat kan duizenden euro’s per jaar schelen!

Deze verklaring moet binnen een termijn van drie maanden na aanvang van het dienstverband worden aangevraagd bij het UWV of de gemeente. Vraagt u de doelgroepverklaring niet binnen deze termijn aan, dan wordt deze niet meer verstrekt en heeft u geen recht meer op een LKV, zolang medewerker indienst is en maximaal 3 jaar.

In 2019 vindt de eerste afrekening plaats. Hoe gaat dat in zijn werk?

De premiekortingen zijn met ingang van 2018 vervangen door het LKV. Daarnaast zijn de doelgroepen verbreed. De premiekorting jongere werknemer is vervallen.  

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat om de volgende doelgroepen:  

  1. LKV oudere werknemers (vanaf 56 jaar)  
  2. LKV arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen
  3. LKV Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  4. LKV arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden

De maximale LKV per werknemer per kalenderjaar bedraagt voor doelgroep 1, 2 en 4:
€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar.  

Voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt het maximale LKV per werknemer per kalenderjaar: € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar

De maximale termijn van het LKV is drie jaar, met uitzondering van het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers. Daarvoor geldt het LKV één jaar. 

Als de werkgever in aanmerking komt voor zowel LKV als LIV (lage-inkomensvoordeel), dan wordt alleen het hoogste bedrag uitbetaald. Een LKV en het jeugd-LIV kunnen wel samenlopen. 

Aangifte loonheffingen

In de aangifte loonheffingen zet u de indicatie voor ‘LKV’ op ‘ja’. 

Let op: dit mag pas als de werkgever over een kopie doelgroepverklaring LKV van de werknemer beschikt.  

UWV berekent op basis van de loonaangiften over 2018 voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het LKV.  

Berekening en betaling

Als de werkgever recht heeft, ontvangt u eerst van UWV een voorlopige berekening. U ontvangt deze uiterlijk voor 15 maart 2019. Controleer deze berekening goed. Van de Belastingdienst ontvangt u uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening. Het LKV wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. Van de Belastingdienst ontvangt u de betaling na afloop van het kalenderjaar. 

ONZE RELATIEBEHEERDERS

Paul  Vossebeld Paul Vossebeld Senior adviseur groot zakelijk
Remco Haak Remco Haak Senior adviseur groot zakelijk
Kay Tassenaar Kay Tassenaar Senior adviseur groot zakelijk
Tim  Ligtvoet Tim Ligtvoet Senior adviseur groot zakelijk
Tommy Jonas Tommy Jonas Senior adviseur groot zakelijk
Jack Poiesz Jack Poiesz Adviseur groot zakelijk

Sociale wet- en regelgeving: Samen met Uni Fortis komt u er uit! Daarom met ons in zee:

No Cure No pay No Cure No pay
Meer winst Meer winst
Klare Taal Klare Taal
Professioneel Professioneel
Veilig Veilig