070 800 8281

WHK Management

Goed WHK-Management leidt tot flinke besparingen maar vraagt aandacht en expertise. Met onze jarenlange ervaring in WHK-Management staan we voor u klaar uw jaarlijkse afdracht aan de Werkhervattingskas op orde te krijgen. Zo krijgt u de touwtjes zelf weer in handen en voorkomt u dat u onnodig te veel aan WHK-premie afdraagt.

-

- Uni Fortis is door UWV erkend als professioneel rechtshulpverlener, waardoor wij ook kennis kunnen nemen van medische gegevens -

 

Uni Fortis WHK-managementmethode

1. Controle
Uni Fortis analyseert de WHK-beschikkingen van de afgelopen vijf jaar op onjuistheden. Wij controleren of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen.

2. Corrigeren (herzieningsverzoeken)
Onrechtmatige toerekeningen worden gecorrigeerd en onderbouwd voor u ingediend in de vorm van een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst.

3. Inzicht
Uni Fortis maakt inzichtelijk welke medewerkers op de instroomlijst staan. Indien er mogelijkheden zijn voor een herbeoordeling, dan maken wij een kosten- en batenanalyse op individueel niveau en bespreken met u voor welke (ex-)werknemers een herbeoordeling ingezet kan worden.

4. Her-beoordelen
Op basis van het verkregen inzicht verzorgd Uni Fortis een gepersonaliseerde herbeoordeling. Indien er sprake is van een gewijzigde status na herbeoordeling, onderzoekt Uni Fortis tevens of de ingangsdatum van de wijziging met terugwerkende kracht gerealiseerd kan worden.

5. Bezwaar en beroep
Kunnen wij ons niet vinden in de beslissing over de herbeoordeling, dan onderzoekt Uni Fortis de mogelijkheden voor het maken van bezwaar. Uni Fortis beoordeelt of een medisch en/of technisch inhoudelijk bezwaar zinvol is. Wanneer de haalbaarheid getoetst is, stelt Uni Fortis aanvullende gronden van bezwaar voor u op.

Kunnen wij ons niet vinden in de beslissing op het bezwaar, dan gaan we voor u in beroep.

6. Onderhouden
Blijft een dossier na herbeoordeling ongewijzigd voortbestaan, dan zorgt Uni Fortis ervoor dat het dossier weer tijdig onder de aandacht wordt gebracht en blijven wij het dossier monitoren tot het gewenste resultaat is behaald.

-

Actief beleid

Zodra u een brief ontvangt van UWV met betrekking tot een WIA-beslissing voor een nieuwe (ex-)werknemer, dan stuurt u deze brief direct naar ons door. Wij bespreken samen de situatie en verzorgen een eventueel pro forma bezwaar. In het bezwaar verkrijgen wij inzicht in het dossier en kunnen wij goed beoordelen of deze op juiste wijze tot stand is gekomen. Wanneer u het dossier bij de start van de WIA-toekenning bij ons aanmeldt, zal de duur van de toerekening het kortst zijn. Wij volgen het dossier actief en voorkomen dat medewerkers onnodig lang aan de werkgever worden toegerekend.

-

ONZE RELATIEBEHEERDERS

Paul  Vossebeld Paul Vossebeld Senior adviseur groot zakelijk
Remco Haak Remco Haak Senior adviseur groot zakelijk
Kay Tassenaar Kay Tassenaar Senior adviseur groot zakelijk
Tim  Ligtvoet Tim Ligtvoet Senior adviseur groot zakelijk
Jack Poiesz Jack Poiesz Adviseur groot zakelijk

Sociale wet- en regelgeving: Samen met Uni Fortis komt u er uit! Daarom met ons in zee:

No Cure No pay No Cure No pay
Meer winst Meer winst
Klare Taal Klare Taal
Professioneel Professioneel
Veilig Veilig