070 800 8281

Premieafdracht Werkhervattingskas 2021: Worden er echt zoveel fouten gemaakt?

WHK

Ieder jaar zien wij dat er WGA-uitkeringen onterecht of voor een onjuist bedrag aan werkgevers worden toegerekend. 

Een greep uit veel voorkomende fouten zijn:

  •        De eerste ziektedag valt niet binnen het dienstverband
  •        Onterechte toerekening van (ex-) werknemers die onder de regeling no-risk vallen
  •        Een te hoge toerekening van de uitkeringslasten

Als blijkt dat een WGA-uitkering terecht is toegerekend aan de werkgever, dan is Uni Fortis alsnog in staat de toegerekende schadelast te verlagen of te beëindigen. Uni Fortis heeft hiervoor een bewezen WHK-managementmethode ontwikkeld.

Uni Fortis WHK-managementmethode

-        1. Controle
Uni Fortis analyseert de WHK-beschikkingen van de afgelopen vijf jaar op onjuistheden. Wij controleren of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen.

-        2. Corrigeren (herzieningsverzoeken)
Onrechtmatige toerekeningen worden gecorrigeerd en onderbouwd voor u ingediend in de vorm van een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst.

-        3. Inzicht
Uni Fortis maakt inzichtelijk welke medewerkers op de instroomlijst staan. Indien er mogelijkheden zijn voor een herbeoordeling, dan maken wij een kosten- en batenanalyse op individueel niveau en bespreken met u voor welke (ex-)werknemers een herbeoordeling ingezet kan worden.

-        4. Her-beoordelen
Op basis van het verkregen inzicht verzorgd Uni Fortis een gepersonaliseerde herbeoordeling. Indien er sprake is van een gewijzigde status na herbeoordeling, onderzoekt Uni Fortis tevens of de ingangsdatum van de wijziging met terugwerkende kracht gerealiseerd kan worden.

-        5. Bezwaar en beroep
Kunnen wij ons niet vinden in de beslissing over de herbeoordeling, dan onderzoekt Uni Fortis de mogelijkheden voor het maken van bezwaar. Uni Fortis beoordeelt of een medisch en/of technisch inhoudelijk bezwaar zinvol is. Wanneer de haalbaarheid getoetst is, stelt Uni Fortis aanvullende gronden van bezwaar voor u op.

-        Kunnen wij ons niet vinden in de beslissing op het bezwaar, dan gaan we voor u in beroep.

-        6. Onderhouden
Blijft een dossier na herbeoordeling ongewijzigd voortbestaan, dan zorgt Uni Fortis ervoor dat het dossier weer tijdig onder de aandacht wordt gebracht en blijven wij het dossier monitoren tot het gewenste resultaat is behaald.

- Uni Fortis is door UWV erkend als professioneel rechtshulpverlener, waardoor wij ook kennis kunnen nemen van medische gegevens -

Terug naar overzicht