070 800 8281

Werkgevers benutten minder dan 30% van het beschikbare loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel

Om Loonkostenvoordeel op tijd aan te vragen, is een strak proces noodzakelijk. De praktijk leert dat de meeste organisaties het niet voor elkaar krijgen om binnen de termijn van drie maanden het Loonkostenvoordeel veilig te stellen. In de praktijk zien wij terug dat:

  • de werkgever het nalaat relevante vragen te stellen over het arbeidsverleden of eventuele beperkingen bij indiensttreding; 
  • de werkgever niet de juiste vragen stelt bij indiensttreding;
  • de werkgever te laat is met de inventarisatie en opvolging waardoor de aanvraagtermijn wordt overschreden.

Om te weten of een nieuwe werknemer in aanmerking komt voor een Loonkostenvoordeel moet u de juiste vragen stellen binnen de gestelde termijn van 3 maanden. Dit proces dient u strak te organiseren om te voorkomen dat u Loonkostenvoordeel mist.

Strak op het proces met Uni Fortis In Control

Met Uni Fortis In Control voert u de noodzakelijk inventarisatie digitaal uit. Als blijkt dat de medewerker in aanmerking komt voor Loonkostenvoordeel, worden de noodzakelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor het Loonkostenvoordeel op tijd binnen is. Uni Fortis verzorgt de machtiging voor het aanvragen van de Doelgroepverklaring; de medewerker tekent de machtiging digitaal; Uni Fortis verzorgt de verdere afhandeling en monitort het proces tot en met de uitbetaling door de belastingdienst.

Wilt u meer informatie over onze dienst Uni Fortis In Control? kijkt u dan hier

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Laat hier dan uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Terug naar overzicht