070 800 8281

WGA-uitkering: blijft u 10 jaar betalen of kiest u voor minder dan 3 jaar?

WHK

Als uw werknemer een WGA-uitkering krijgt, betaalt u deze uitkering voor maximaal 10 jaar via de premie Werkhervattingskas. Zonder actie van uw kant is 10 jaar betalen meer regel dan uitzondering. Deze periode kan drastisch ingekort worden door ons.

Als een medewerker een toekenning krijgt voor de WIA-uitkering 80-100% en u dit dossier vanaf de start aan Uni Fortis overdraagt, heeft Uni Fortis bewezen uitkeringslasten binnen drie jaar te verlagen of te beëindigen. Op dit moment ligt het gemiddelde onder de 21 maanden.

UFWHK

Actief beleid

Zodra u een brief ontvangt van UWV met betrekking tot een WIA-beslissing voor een nieuwe (ex-)werknemer, dan stuurt u deze brief direct naar ons door. Wij bespreken samen de situatie en verzorgen een eventueel pro forma bezwaar. In het bezwaar verkrijgen wij inzicht in het dossier en kunnen wij goed beoordelen of deze op juiste wijze tot stand is gekomen. Wanneer u het dossier bij de start van de WIA-toekenning bij ons aanmeldt, zal de duur van de toerekening het kortst zijn. Wij volgen het dossier actief en voorkomen dat medewerkers onnodig lang aan de werkgever worden toegerekend.

Terug naar overzicht